0877 137 112 /  advhaidutov@gmail.com; гр. София, бул."Княз Александър Дондуков" 50
Facebook:

Адвокатска кантора Хайдутов София
Административно право
Адвокатска кантора Хайдутов” предоставя правна помощ и съдействие по следните въпроси: 


  • Консултация и съдействие при издаване на различни видове административни актове;
  • Обжалване на административни актове на държавната, общинската и данъчната администрация;
  • Обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи - инспекция по труда, КАТ, общини, агрнции, комисии, ведомства, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Държавна агенция по хазарта, ДАИ и др.;
  • Отговорност на дъжавата за вреди от незаконосъобразни действия на администрацията;
  • Оспорване на административни актове по съдебен и административен ред;
  • Възобновяване на производство по издаване на аминистративен акт;
  • Отмяна на влезли в сила административни актове и производство по възобновяване на административнонаказателни дела;
  • Изпълнение на административни актове и влезли в сила съдебни решения.

Защитаваме и пазим Вас, правата и
имуществото Ви
Меню

Начало
За нас
Контакти
Полезна информация

Често задавани въпроси
Как да ни откриете?

Контакти

България, гр.София, бул. "Княз Александър Дондуков" №50
адв. Галин Хайдутов ; тел.: 0877137112 ; E-mail: advhaidutov@gmail.com
2024, Всички права запазени.