0877 137 112 /  advhaidutov@gmail.com; гр. София, бул."Княз Александър Дондуков" 50
Facebook:

Адвокатска кантора Хайдутов София
Консултация с адвокат/цени

По ваше желание можете да изберете удобен за вас начин на консултация:

-        Онлайн запитване, може да изпратите вашият правен въпрос или казус на електронна поща;

-        Онлайн видео среща, възможна с приложение по избор на клиента;

-        Среща в наш офис;

-        Среща в офис на клиента.

 

Заплащането на адвокатско възнаграждение се извършва предварително в брой или по банков път.

 

КАК ПРОЦЕДИРАМЕ

 

1.Разгледаме вашия случай по предоставените факти.

2.Предоставяме ви съответните правни възможности, като решения, насоки или препоръки.


Цени на предлаганите от нас правни услуги:

1.Консултация – 100лв.
2.Проучване на дело с даване на мнение по него - 450 лв.
3.Жалби и сигнали до прокуратурата, полицията, държавни или общински органи - 200 лв.
4.Изготвяне и връчване на нотариална покана - 200 лв.
5.Молба за приемане или отказ от наследство - 200 лв.
6.Съставяне на завещание - 300 лв.
7.За заверяване на преписи от документи по чл. 32 от Закона за адвокатурата, предоставени на адвоката във връзка или по повод защитата на правата и законните интереси на негов клиент - 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница.

 Възнаграждения по граждански и административни дела за една инстанция

За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните:

1. По дела за отмяна на уволнение и възстановяване на работа възнаграждението е не по-малко от размера на минималната месечна работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ.
2.Развод/Прекратяване на брак по исков ред - 1200 лв.
3.Развод по взаимно съгласие - 800 лв.
4.За охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства - 750 лв.
В производства по частни жалби - 1/3 от минималния размер за една инстанция според предмета на делото и интереса на страната, но не по-малко от предвиденото в чл. 11, а когато жалбата е срещу определение, преграждащо развитието на производството - 1/2 от минималния размер за една инстанция.
За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за поставяне под запрещение - 1000 лв.;

 

 


Защитаваме и пазим Вас, правата и
имуществото Ви
Меню

Начало
За нас
Контакти
Полезна информация

Често задавани въпроси
Как да ни откриете?

Контакти

България, гр.София, бул. "Княз Александър Дондуков" №50
адв. Галин Хайдутов ; тел.: 0877137112 ; E-mail: advhaidutov@gmail.com
2024, Всички права запазени.