0877 137 112 /  advhaidutov@gmail.com; гр. София, бул."Княз Александър Дондуков" 50
Facebook:

Адвокатска кантора Хайдутов София
Търговско право

Относно регистрацията на търговски дружества на Адвокатска кантора „Хайдутов” ще Ви информира и консултира за най-подходящата и безрискова форма за упражняване на вашата търговска дейност.

Онлайн изготвяне на всички документи за регистрация на фирмата Ви.

В набора на предлаганите от Адвокатска кантора „Хайдутов услуги относно регистрация на фирмите се включват още: 

·    Вписване на решения за увеличаване и намаляване на капитала;

  • Извършване на непарична вноска в капитала на дружеството /апорт/ - както първоначален, така и последващ;
  • Прехвърляне на дружествени дялове;
  • Обявяване на покани за свикване на общо събрание;
  • Обявяване на годишни финансови отчети;
  • Вписване на обстоятелства относно учредяване на клон;
  • Прекратяване и ликвидация на търговски дружества;
  • Вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сливане, отделяне, разделяне, промяна на правната форма.

 


Защитаваме и пазим Вас, правата и
имуществото Ви
Меню

Начало
За нас
Контакти
Полезна информация

Често задавани въпроси
Как да ни откриете?

Контакти

България, гр.София, бул. "Княз Александър Дондуков" №50
адв. Галин Хайдутов ; тел.: 0877137112 ; E-mail: advhaidutov@gmail.com
2024, Всички права запазени.