0887770231      advhaidutov@gmail.com
Facebook:

Регистрация на запазена марка
 

Търговската марка е от изключително значение за всеки бизнес и е сериозен бизнес актив. Пазарната оценка на компанията включва и нейната запазена марка, има случаи в които запазената марка на компанията е около 25 процента от стойността на самата компания.

След регистрация на марката никой друг не може да я използва. При нерегламентирано използване на марката държавните органи съдействат за защита правата на собственост на марката, като в предвидените от закон случаи се дължи и обезщетение за използване на същия, идентичен или сходен знак на запазената марка.

 

Търговската марка представлява лого, име,символ, дума, фраза, домейн, изображение или комбинация от тези елементи, която потребителя отличава помни и търси, като е склонен да плати много повече за нея отколкото за други непознати за него продукти.

Търговската марка е отличителен знак използван от физическо или юридическо лице за да се определят пазарно продуктите или услугите му спрямо потребителите, както и за разграничаване на продукти или услуги от тези на други обекти или лица с различни качества, произход, цени, местонахождение и други съществени различия и признаци на продукта или услугата.

Запазилите търговската си марка компании в повечето случаи я изписват в реклами, табели, лога и др. като след нея добавят символа ‘’ ® ‘’,  който означава, че бранда е запазен, което придава съвсем различна тежест на компанията в очите на потребителите.

Цена на услуга по регистрация на марка за територията на РБ е 399 лв. плюс държавните такси на патентно ведомство.
Регистрация на запазена марка


Меню

Начало
За нас
Контакти
Полезна информация

Често задавани въпроси
Как да ни откриете?

Контакти

България
гр.София, бул.Янко Сакъзов 9 а
гр.Варна, ул.Тодор Влайков 14
тел.: 0887770231
e-mail: advhaidutov@gmail.com
Управител: адв. Галин Хайдутов


2019, Всички права запазени.