0887770231 / 0898669661      advslujeben@gmail.com
Facebook:

Регистрация на запазена марка

Търговската марка е от изключително значение за всеки бизнес и е сериозен бизнес актив. Пазарната оценка на компанията включва и нейната запазена марка, има случаи в които запазената марка на компанията е около 25 процента от стойността на самата компания.

     След регистрация на марката никой друг не може да я използва. При нерегламентирано използване на марката държавните органи съдействат за защита правата на собственост на марката, като в предвидените от закон случаи се дължи и обезщетение за използване на същия, идентичен или сходен знак на запазената марка.

 

Търговската марка представлява лого, име,символ, дума, фраза, домейн, изображение или комбинация от тези елементи, която потребителя отличава помни и търси, като е склонен да плати много повече за нея отколкото за други непознати за него продукти.

Търговската марка е отличителен знак използван от физическо или юридическо лице за да се определят пазарно продуктите или услугите му спрямо потребителите, както и за разграничаване на продукти или услуги от тези на други обекти или лица с различни качества, произход, цени, местонахождение и други съществени различия и признаци на продукта или услугата.

Запазилите търговската си марка компании в повечето случаи я изписват в реклами, табели, лога и др. като след нея добавят символа ‘’ ® ‘’, който означава, че бранда е запазен, което придава съвсем различна тежест на компанията в очите на потребителите.

Как процедираме,

необходимо е да проведем с Вас консултация, както и предварително проучване по отношение на това дали марката е подходяща за регистрация с оглед на вече регистрирани търговски марки, както и дали марката отговаря на изискванията на Закона за марките и географските означения.

Цената на тази консултация е 60лв.,а цената на проучването е 40лв.

 
Държавните такси на Патентното ведомство се заплащат както следва:

– при подаване на заявката или в едномесечен срок от получаване на съобщението от Патентно ведомство се заплаща държавна такса за заявка и публикация на заявката 180 лв. /за заявка, включваща до 3 класа стоки/услуги и по 30 лв. за всеки следващ клас след третия;

– държавна такса за регистрация, вписване в държавния регистър и издаване на свидетелство, в размер на 390 лв./общия размер на държавните такси за запазване на марката възлиза на 570лв./

Цената на нашия хонорар за регистрацията на търговската марка е 180лв.

Оставаме на разположение за всички ваши въпроси по запазването на Вашата търговска марка.Регистрация на запазена марка


Меню

Начало
За нас
Контакти
Полезна информация

Често задавани въпроси
Как да ни откриете?

Контакти

България
гр. София, бул. ''Витоша'' 1А, партер, офис 16, имейл адрес: advslujeben@gmail.com
адв. Галин Хайдутов, тел.: 0887770231; адв. Йоана Лозанова, тел.: 0898669661
 
2019, Всички права запазени.