0887770231 / 0898669661      advslujeben@gmail.com
Facebook:

Трудово право

Предоставяме Ви защита, консултация и правно обслужване в сферата на трудовото право.

Предлагаме следните услуги:

    1.Консултации при сключване и прекратяване на трудов договор;

    2.Съдействие при незаконно уволнение, неизплатена заплата, дисциплинарно наказание и други спорове;

    3.Искове за обезщетение за вреди от трудова злополука;

    4.Искове за обезщетение при професионална болест;

    5.Съдебно и извънсъдебно решаване на спорове касаещи трудови правоотношения.

Трудово право


Меню

Начало
За нас
Контакти
Полезна информация

Често задавани въпроси
Как да ни откриете?

Контакти

България
гр. София, бул. ''Витоша'' 1А, партер, офис 16, имейл адрес: advslujeben@gmail.com
адв. Галин Хайдутов, тел.: 0887770231; адв. Йоана Лозанова, тел.: 0898669661
 
2019, Всички права запазени.