0877137112 / 0898669661     advslujeben@gmail.com; joana.lozanova@abv.bg
Facebook:

Адвокатска кантора Хайдутов - Лозанова София
Отменен полет
Пътуването със самолет е все по-предпочитано, тъй като е по-бързо и удобно, а и поради предлаганите от нискобюджетните компании изключително евтини билети последните години то стана достъпно за всички. Увеличаването на броя на пътниците неминуемо води и до необходимостта законодателно да бъдат защитени техните права. В тази насока бе приет Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г., с който се създават общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети.

Съгласно посочения Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета при пътуване от и/или до държава-членка на Европейския съюз (ЕС) Вие имате редица права, в случай че Вие се представите на гишето за регистрация най-късно в посочения от въздушния превозвач в писмен вид час или, ако не е посочен, не по-късно от 45 мин. преди обявения час на излитане, и полетът закъснее повече от времето за излитане по разписание:

 • с два или повече часа при полети до 1 500 километра;
 • с три или повече часа при всички полети на територията на Европейския съюз над 1 500 километра;
 • с три или повече часа при всички полети между 1 500 и 3 500 километра, чиято начална или крайна точка се намира извън територията на Европейския съюз или
 • с четири часа или повече при всички полети над 3 500 километра, чиято начална или крайна точка се намира извън територията на Ев.ропейския съюз.

ВАЖНО
е да знаете, че правото на парично обезщетение възниква при закъснение с 3 или повече часа, като това закъснение се отчита спрямо пристигането до желаната дестинация!

Какъв е размерът на паричното обезщетение при закъснение на полет?

 • 250 евро при полети до 1500 километра;
 • 400 евро при всички полети на територията на Европейския съюз над 1 500 километра;
 • 400 евро при всички полети между 1 500 и 3 500 километра, чиято начална или крайна точка се намира извън територията на Европейския съюз; или
 • 600 евро при всички полети над 3 500 километра, чиято начална или крайна точка се намира извън територията на Европейския съюз.
Така посоченото обезщетение се изплаща в брой, чрез електронен банков превод, банкови ордери или банкови чекове, а при споразумение между Вас и въздушния превозвач – в пътнически ваучери и/или други услуги.


Случаите, в които няма да получите обезщетение

Въпреки че е налице закъснение, нямате право на обезщетение, в случай че закъснението се дължи на извънредни обстоятелства, т.е. такива обстоятелства, които са извън контрола на авиокомпанията и не биха могли да бъдат избегнати при предприемането, на каквито и да е мерки. Такива обстоятелства са свързани най-често с природни бедствия – силен снеговалеж, гъста мъгла, ураганен вятър, пясъчна буря и др. Следва да се отбележи, че според съдебната практика техническа неизправност на самолета НЕ представлява извънредно обстоятелство, освен ако не е причинена от такова.  Люксембургският съд постанови през 2018 г. решение със “знаков ефект”, съгласно което обявената стачка, за която работодателят-авиокомпания е уведомен,  НЕ е извънредно обстоятелство.

Какви други права имам при закъснение на полета?

Освен правото да получите парично обезщетение, за Вас възниква и правото на грижа:

 • храна и напитки;
 • две безплатни телефонни обаждания, телекс или факс съобщения, или електронни съобщения.;
 • а когато се очаква полетът да се осъществи най-рано на следващия ден – безплатно настаняване в хотел, както и безплатен превоз между летището и хотела.
Когато закъснението е минимум пет часа на пътниците се предлага възстановяване до седем дни на пълната стойност на билета на цената, на която е купен, за част или части от неосъществения път и за част или части от вече осъществения път, ако полетът повече не изпълнява предназначението си по отношение на първоначалния план за пътуване, заедно с, когато е уместно, обратен полет до първоначалния пункт на излитане, при първа възможност.

Ако въздушният превозвач настани пътник на място в салон с по-висока класа от тази, за която е купен билетът, той не може да изисква допълнително заплащане, а ако настани пътник на място в салон с по-ниска класа от тази, за която е купен билетът, той в рамките на седем дни възстановява на пътника:

 • 30% от цената на билета при полети до 1500 километра;
 • 50% от цената на билета при всички полети на територията на Европейския съюз над 1 500 километра;
 • 50% от цената на билета при всички полети между 1 500 и 3 500 километра, чиято начална или крайна точка се намира извън територията на Европейския съюз; или
 • 75% от цената на билета при всички полети над 3 500 километра, чиято начална или крайна точка се намира извън територията на Европейския съюз.

Какви са правата на пътниците при ОТМЯНА на полет?

При отменен полет съответните пътници имат:

 • право на грижа;
 • право на възстановяване стойността на билетите или право на премаршрутиране, при сравними транспортни условия, до техния краен пункт на пристигане при първа възможност или на по-късна дата, удобна за пътника, в зависимост от наличността на свободни места.
 • право на парично обезщетение, освен ако:

– не са били информирани за отмяната минимум две седмици преди началото на полета по разписание или
– са информирани в срок по-малък от две седмици преди началото на полета по разписание, но им е предложено премаршрутиране съгласно изискванията на чл.5, т.1, б. "В" от Регламента.

Какви са правата на пътниците, на които е ОТКАЗАН ДОСТЪП ДО БОРДА на самолета против тяхната воля?

При отказан достъп до борда против Вашата воля имате:

 • право на грижа;
 • право на възстановяване стойността на билетите или премаршрутиране, при сравними транспортни условия, до техния краен пункт на пристигане при първа възможност или на по-късна дата, удобна за пътника, в зависимост от наличността на свободни места;
 • право на парично обезщетение.
В случай че попаднете в някоя от описаните по-горе ситуации, не се притеснявайте да си потърсите правата. Гореописаните правила важат и за нискобюджетните авиокомпани. Ако се нуждаете от правна помощ в тази връзка, може да се свържете с нашата адвокатска кантора.


Адвокатска кантора "Хайдутов-Лозанова" - защитаваме и пазим Вас, правата и
имуществото Ви!
Меню

Начало
За нас
Контакти
Полезна информация

Често задавани въпроси
Как да ни откриете?

Контакти

адв. Галин Хайдутов, тел.: 0877137112
адв. Йоана Лозанова, тел.: 0898669661

гр. София, бул. ''Витоша'' №1А, партер, офис №16
advslujeben@gmail.com; joana.lozanova@abv.bg
2022, Всички права запазени.